Koverharin sataman ostohanke

Hangon kaupunginvaltuustolle,

Asia: KOVERHARIN sataman ostohanke

 

Hangon Kaupunki on käynyt neuvotteluja FNsteel Oy:n konkurssipesän kanssa maa-alueiden ja Koverharin Sataman hankkimisesta kaupungin omistukseen jo noin puolen vuoden ajan. Kaupungin toimesta järjestettiin tiedotustilaisuus valtuutetuille . Yleinen mielipide tiedotustilaisuuden aikana oli hankkeelle selvästi positiivinen. Tänään valtuuston esityslistalla on hankkeen esisopimuksen hyväksyminen.

Koverharin satamasta on tarkoitus muodostaa sittemmin osakeyhtiö, joka alkaisi pyörittämään alueella satama LIIKETOIMINTAA, maa-alueiden käyttötarkoitus ja mahdollinen myynti on toistaiseksi epäselvää.

Normaalisti uutta yritystä perustettaessa lähdetään liikkeelle hankeen strategisesta suunnitelmasta.

Tehdään ns. SWOT- analyysi, mikä selvittää hankkeen edut ja haitat sekä uhkat ja mahdollisuudet. Tämän lisäksi on välttämätöntä valmistella liiketoimintasuunnitelma, jonka puitteissa määritellään toiminnan laajuus ja erityisosaaminen( ei yleissatama) , sekä rahoitusmahdollisuudet ja toiminnan tuottovaatimukset. Taloudelliseen suunnitteluun kuuluvat myös heti alkuun investointisuunnitelmien laatiminen. Huomionarvoista investointeja tarkasteltaessa Hangon Kaupungin kannalta on tietysti myös se, kuinka paljon voidaan jo aikaisemmin suunniteltuja satamainvestointeja Hangon Satamassa pienentää tai lykätä esim. uusien satamapaikkojen rakentamisen osalta . Em. selvitysten valmistelu on kuitenkin hidasta ja siksi pidämme esisopimuksen aikarajaa 31.08.2014 kovin tiukkana. Erityisestä huolta on pidettävä siitä, että uuden sataman toiminta ei aiheuta kaupungille taloudellista rasitetta. Lähdemme siitä, että riittävä taloudellinen ja toiminnallinen suunnittelu tehdään ennen varsinaisen sopimuksen tekemistä. Ehdotammekin, että taloudellista suunnittelua eteenpäin viemään perustetaan pikimmiten asiantuntija-elin, jonka työskentelyssään tulisi huomioida annettu esisopimuksen takaraja. Tehtävä on varsin haastava johtuen siitä, että tälle aikavälille osuvat kesälomatkin.

Kaupungin valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma tulisi mahdollisuuksien

mukaan myös huomioida tässä yhteydessä.

 

Hangossa 13. päivänä toukokuuta 2014

Valtuutetut:

Pekka Tuunanen Juhani Kaunismaa Pertti Ruuska

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa