Tulliniemen linnustonsuojelualue ja sen laajennus /Hanko / Ymp. ministeriö

Ympäristöministeriö

PL 35 , 00023 Valtioneuvosto

Asia: Tulliniemen linnustonsuojelualue ( FI 01 00006) ja sen laajennus / Hanko

 

Ensimmäinen Tulliniemen linnustonsuojelualue perustettiin paikallisten metsästäjien ja kalastajien toimesta riistansuojelutoimenpiteenä jo 1960 luvulla, käsittäen lähinnä osan Tulliniemen kärjen pohjoisenpuoleista rantaa ja sen lähialueita. Tämän jälkeen aluetta on laajennettu kertaalleen ja siten on muodostunut nykyinen Linnustonsuojelualue FI 01 00006. Tälle alueelle saatiin valmiiksi Hoito ja käyttösuunnitelma niinkin myöhään kuin v. 2013-14. Jostain syystä tästä työstä rajattiin pois suojelualueiden listalla olevat luontotyypit kuten vedenalaiset karit ja hiekkasärkät, vaikka niitä ko. alueella juuri onkin merkittävästi. Ehkäpä niitä ei oltu vielä silloin riittävästi kartoitettu. Näin ollen nämä luontotyypit eivät ole listattuna FI 01 00006 suojeltujen alueiden luettelossa. Ehkäpä jo silloin oli ministeriön suunnitelmissa laajentaa aluetta. Olemmekin nyt siis laajennuksen edessä. Laajennusta motivoidaan nyt nimenomaan sillä, että luontotyypit vedenalaiset karit ja hiekkasärkät ovat jääneet huomioimatta ja niitä on liian vähän suojeltavien luototyyppien luettelossa (Natura 2000-verkosto). Laajennuksessa on kyse nykyisen n. 2500 ha alueen suurentamisesta n, 8600 ha:lla eli tavoitteena on alue, joka käsittää 11 265 ha. Laajentamista koskevissa asiakirjoissa on todettu, että luontotyyppejä vedenalaiset karit ja hiekkasärkät on laajennuksen alueella n. 3%. Ei sen enempää! Todennäköisesti nykyisellä suojelualueella on ko. luontotyppiä vielä enemmän, joten luulisi sen jo pelkästään riittävän siihen tarpeeseen.

Ehdotettu laajennusalue(pääosin Hangon kaupungin aluetta) käsittää Morgonlandet´in ja myös Hangon pohjoispuolella olevan saariryhmän Gunnarsöarna, mitkä ovat merkittäviä hankolaisten virkistysalueita (veneily, luontomatkailu, metsästys ja kalastus). Laajennusta koskevissa asiakirjoissa em. toiminnot on todettu uhiksi. Tosin muitakin on lueteltu kuten laivaväylät ja öljyvahingot. Nykyisellä luonnonsuojelualueella on metsästys kielletty, joten lienee todennäköistä, että sama linjaus jatkuisi laajennuksen osalta.

Em. viitaten toteamme, että nykyinen alueiden käyttö ja hoito vastaa kuntalaisten tarpeita sellaisenaan. Lausuntonamme laajennusehdotuksesta esitämme, että hankkeesta luovutaan, koska on kohtuutonta varata n. 8500 ha alue vain sen takia, että n. 250 ha tarvitsee suojelua. Lintujen suojelu ei kaipaa enempiä suojelutoimenpiteitä. Uskomme myös, että erityistä suojelua tarvitsevat ( 1 perhoslaji, 1 kasvilaji ja 1 kovakuorianen sekä harmaahylje ja Itämeren norppa) tulevat jatkossakin pärjäämään ilman esitettyä laajennusta. Kaikissa oloissa em. saaristoalue tulee säilyttää virkistyskäytössä.

Lausuntomme on laadittu useiden kuntalaisten huolestuneiden yhteydenottojen pohjalta.

Hangossa 27.09.2016,

 

Hangon Keskusta Ry Hangon Kokoomus Ry Hangon Perussuomalaiset Ry

Eero Koli pj. Risto Alen pj. Pekka Tuunanen pj.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa