Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman toteutus ja arviointi

Hangon kaupungin valtuustolle,

 

VALTUUSTOALOITE

 

Asia: Kaupungin talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman toteutus ja arviointi

 

Kaupunginhallitus teki vuoden 2011 lopulla talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman vuosille 2012-2016. Tämän ohjelman tarkoituksena oli vähentää kaupungin kertynyt alijäämä nollaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiasta sovittiin silloin myös valtiovallan edustajien kanssa , jotta Hankoa ei enää luokiteltaisi kriisikunnaksi. Toimenpideohjelma on useammille tämän kauden valtuutetuille tuntematon johtuen mm. siitä, että n. 1/3 valtuutetuista on uusia. Toimenpideohjelmaa ei ole heille jaettu, eivätkä he ole osallistuneet esimerkiksi vuoden 2013 budjetin valmisteluun. Kaupunki järjesti alkuvuodesta kaksi strategia seminaaria, joista toinen keskittyi talouskysymyksiin, mutta em. toimenpideohjelmaa siellä ei kuitenkaan käsitelty eikä sitä myöskään seminaariaineiston mukana jaettu. Toimenpideohjelma on kuitenkin saatavilla, ainakin pyynnöstä, kaupungin kamreerilta.

Ennen kesälomia oli valtuustossa selkeästi puhetta siitä, että toimenpideohjelma päivitetään ja sen mukaan sitten pannaan budjetit kuntoon. Kaupunginhallitus sai kesälomien jälkeen käsittelyynsä raportin kaupungin taloudellisesta tilanteesta alkuvuodelta ja se osoitti ennakoitua alijäämää melkein 2 milj. euroa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin oli budjetoitu koko vuodelle. Koko vuoden arvio alijäämästä kuluvalle vuodelle on nyt 4,6 milj. euroa. Kertynyt alijäämä nousee siis kuluvan vuoden aikana n. 13,7 milj. eurosta n. 18,3 milj. euroon. Mihin oikein ollaan menossa? Mitä on tehty tällaisen kehityksen pysäyttämiseksi?

Mielestäni kaupunginhallituksen tulisi pikaisesti päivittää toimenpideohjelma ottamalla käsittelyyn yksitellen kaikki ne kirjatut toimenpiteet, jotka toimenpidesuunnitelmassa on mainittu ja kertoa valtuustolle , mitä kunkin toimenpiteen osalta on saavutettu ja mitä vielä kuvitellaan saavutettavan(euroissa). Kaupungin johdon sitoutumista toimenpideohjelma toteutukseen ja laadittuun budjettiin tulisi selkeästi parantaa ja valvoa. Myös tiedottamista taloustilanteen kehittymisestä tulisi hankolaisten osalta merkittävästi lisätä.

Eo. johdota esitän, että kaupunginhallitus käsittelee asian pikaisesti ja esittelee valtuustolle täydennetyn toimenpideohjelman jo seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Hangossa 10. syyskuuta 2013

Pekka Tuunanen

Kaupunginvaltuutettu

Allaolevat valtuutetut tukevat aloitetta:

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa