Vuoden 2015 budjetin valmistelu

Hangon kaupungin Valtuustolle, 14.10.2014

 

V A L T U U S T O A L O I T E / vuoden 2015 budjetin valmistelu

 

Vuodelle 2012 budjetoitiin verotuloja 39,2 milj., tuloslaskelmassa saatiin 37,7 milj., joten vajaus oli 1,8 mlj, eur.

Vuodelle 2013 budjetoitiin verotuloja 40,5 milj, tuloslaskelmassa saatiin 38,7 milj, joten vajaus oli 1,8 milj eur.

Vuodelle 2014 on budjetoitu verotuloja 41 milj, tuloslaskelmassa saataneen 40 milj, joten vajausta tulee edelleen olemaan vähintään 1,0 milj. euroa. Tällöin on huomioitu jo veroprosentin muutos ja kiinteistöveron korotus. Mikä tarkoitus on jatkuvalla verotulojen ylimitoituksella? Toteutunut verotulomäärä edelliseltä kaudelta sopeutettuna paikkakunnalla tapahtuneeseen ja odotettavissa olevaan kehitykseen tulisi olla verotulojen budjetoinnin pohjana (n.40 milj eur v. 2014). Mielestäni ei ole nähtävissä mitään sellaista uutta toimintaa mikä lisäisi verotuloja enemmän kuin 1 milj. euroa vuositasolla. Tästä johtuen vuoden 2015 budjetissa verotulot ei tulisi ylittää 41 milj. euroa. Ellei sitten ole tarkoituksenmukaista ylimitoittaa verotuloja, jolloin menopuolen budjettia voidaan vastaavasti paisuttaa. Tiedän, että verotuloarvio perustuu kuntaliiton arvioon, mutta Hangossa se näyttää johtavan selkeään ylimitoitukseen näissä olosuhteissa, mikä ei ole tarkoituksenmukaista eikä suotavaa. Em.johdosta esitän, että hallitus valmistelee budjettiehdotustaan realistisesti, eikä verojen osalta ylimitoita kunnan tuloja. Näin vältetään jo budjetointivaiheessa n. 1,5 milj. alijäämä, mikä viime vuosina on ollut sisäänrakennettuna budjetteihin verotulojen osalta.

Hanko on nyt valmistelemassa suurta kiinteistökauppaa , Koverharin Satamaa ja siihen läheisesti liittyviä maa-alueita. Valtuusto on valtuuttanut kaupungin hallituksen tekemään kaupan ja on päätetty ottaa tätä tarkoitusta varten pitkäaikainen laina 10 milj. euroa. Tämä siitä huolimatta, että kaupungin kassassa vain muutaman viikon maksuvalmius. En vastusta millään muotoa tätä hanketta, vaan olen sitä tukenut. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä. että hyvälle hankkeelle ollaan valmiita hankkimaan rahoitus, vaikka omaa rahaa ei olisikaan.

Tällä hetkellä suuri joukko valtuutettujen aloitteista odottaa käsittelyä ja on odottanut jo kauan. Tämä johtunee siitä syystä, että useat ehdotetut hankeet vaatisivat toteutuakseen rahaa ja budjettivarauksia. Kun näin on tilanne

esitänkin, että kesäkuussa v. 2013 tekemäni valtuustoaloite koskien Öljyntorjuntakeskuksen aikaansaamista Hankoon otetaan kaupungin hallituksen toimesta välittömästi käsittelyyn ja tehdään 0,5 milj euron investointipäätös tulevaan budjettiin. Kun oma päätös on tehty, niin lisärahoitusta on helpompi saada eri tahoilta. Olen ymmärtänyt, että Ympäristöministeriö ja SYKE näkevät asian positiivisena. Jonkun täytyy vain ottaa asiassa aloite käsiinsä. Asia on Hangolle erityisen hyvä , tarkoituksenmukainen ja välttämätön. Asian tiimoilta syntyy myös työpaikkoja ja muuta toimintaa Lappohjan alueelle.

Mielestäni Koverharin satama-alue voisi olla varsin sopiva tähän toimintaan, joten öljyntorjuntakeskuksen suunnittelu tulisi sisällyttää nyt hankittavan satama-alueen kokonaissuunnitelmaan.

On varauduttava, ennenkuin on liian myöhäistä!

Ystävällisesti,

Pekka Tuunanen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa